Optimizare web site: Ce punem în partea HEAD a unui document HTML

În procesul de optimizare web a unui site, partea <head> a documentelor HTML componente este estenţială pentru resursele cu care este asociată. Astfel, partea HEAD are rol de:

identificare a resursei afişate,

încadrare a resursei în întreg ansamblul site-ului,

evidenţiere a importanţei resursei în structura internă a site-ului,

poziţionare a resursei în paginile pe care le returnează motoarele de căutare.

Deşi Google, un motor de căutare de pe Internet, pune accent mai degrabă pe conţinutul resursei (inclus în segmentul BODY a unui document HTML) decât pe elementele identificare, încadrare, acccentuare şi poziţionare (din partea HEAD), procesul de optimizare web în-site are în vedere atât segmentul HEAD cât şi segmentul BODY.

Iată două motive ce sprijină conceptul că optimizarea web în site trebuie efectuată în HEAD şi în BODY, interdependent:

 1. nu toţi vizitatorii unui site sînt roboţi ai motoarelor de căutare;
 2. nu doar Google este motor de căutare pe Internet.

Dacă un singur vizitator din cei 2.001 de vizitatori ai site-ului dumneavoastră nu foloseşte Google drept motor de căutare, atunci optimizarea web în-site este nu doar recomandată ci şi esenţială pentru o poziţionare optimă în paginile cu rezultate ale căutării generate de către motoarele de căutare.

Datele prezentate în continuare vă ajută să optimizaţi partea <head> a documentelor HTML ce compun site-ul dumneavoastră.


Elementul HEAD şi poziţia lui în structura unui site

În optimizarea web, elementul head (engl. head, rom. cap), scris şi head (scrierea sa cu literă de tipar e echivalentă cu scrierea sa cu literă de mână) este esenţial pentru structura unei pagini html, inclus după următorul tipar:

 • tipul documentului (doctype) şi a versiunii HTML utilizată în pagină
 • html deschis (<html>)

apoi:

 1. head deschis (<head>) şi închis (</head>)
 2. body deschis (<body>) şi închis (</body>)

şi

 • html închis (</html>)

Noi ne vom ocupa doar de segmentul head al paginii, inclus după: <!DOCTYPE> <html>, înainte de <body>:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"&gt;
<html>

<head>
[–elemente_şi_atribute_aici–]
</head>

<body>
</body>
</html>


Elementul HEAD: atributele (şi valorile lor) cu care poate fi asociat

HEAD este un element HTML, deci el trebuie deschis (<head>) şi închis (</head>).

HEAD poate fi scris şi cu litere de mână (head), ambele versiuni fiind acceptate. Eu nu îl voi scrie cu litere de tipar.

Deşi inserarea elementului head în structura unui document HTML este opţională, e recomandat să îl includem toate paginile HTML pe care le realizăm, pentru a putea separa:

– elementele specifice secţiunii head

de

– elementele specifice secţiunii body.

Ce atribute are elementul head?

În HTML, elementul head are trei atribute:

 1. profile
 2. dir
 3. lang

Elementul head: atributul profile

Într-un document HTML, atributul profile poate fi asociat cu elementul head pentru a specifica adresa URL la care se află meta informaţii despre pagina în care l-am inserat.

Valoarea atributului profile este, aşadar, o adresă URL.

Exemplu de inserare a atributului profile:

<head profile="http://www.example.com/profile/ro.html"&gt;

Elementul head: atributul dir

Într-un document HTML, atributul dir poate fi asociat cu elementul head pentru a specifica direcţia de citire a textului paginii în care l-am inserat.

Atributul dir poate avea una din următoarele două valori:

 1. ltr (engl. left-to-right, rom. de la stânga spre dreapta)
 2. rtl (engl. right-to-left, rom. de la dreapta spre stânga)

Exemple de inserare a atributului dir:

– pentru limbi latine: <head dir="ltr">

– pentru limbi arabice: <head dir="rtl">

Exemple de inserare a atributului profile şi a atributului dir:

<head profile="http://www.example.com/profile/ro.html&quot; dir="ltr">

<head profile="http://www.example.com/profile/ae.html&quot; dir="rtl">

Elementul head: atributul lang

Într-un document HTML, atributul lang poate fi asociat cu elementul head pentru a specifica limba de prezentare a textului paginii în care l-am inserat.

Valoarea atributului lang este, aşadar, o abreviere de două litere a unei limbi, conform setului ISO 639 (vezi specificaţiile setului ISO 639).

Exemplu de inserare a atributului lang:

<head lang="ro">

Un dialect poate fi specificat tot cu ajutorul atributului lang, în format: "limbă-dialect".

Exemplu de inserare a atributului lang cu valori de limbă şi dialect pentru engleza vorbită în SUA:

<head lang="enUS">

Exemple de inserare a atributulelor: profile, dir şi lang:

<head profile="http://www.example.com/profile/ro&quot; dir="ltr" lang="ro">

Deşi atributul lang implică direcţia de citire a textului (un exemplu: limba română se citeşte de la stânga la dreapta, ltr), el nu poate suprima atributul dir.

Din acest motiv, ambele atribute (dir şi lang) sînt utilizate în optimizarea web.


Optimizarea web a elementelor HTML incluse în head

În următoarele articole vă voi prezenta o serie de tehnici de optimizare web de elemente HTML. Prin intermediul lor, veţi include în partea head a paginilor site-ului dumneavoastră doar ceea ce este necesar pentru a vă poziţiona site-ul pe primele locuri în paginile motoarelor de căutare.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: