Posts Tagged robots txt

Relaţia de nofollow în procesul de optimizare web

Scriam în articolul despre optimizare web de link-uri [în secţiunea C. Atribut de relaţie (rel)] ca rel este un atribut, nu un element HTML. Cu alte cuvinte, rel nu poate fi închis (</rel>) sau deschis (<rel>) ci poate fi ataşat unui element HTML.

Aşadar, pe rel îl vom scrie într-un element HTML, în genul:

<nume_element_HTML rel="valoarea_atributului_rel">

Fiind deci un atribut HTML, rel are rol complementar elementului HTML cu care este asociat. Tot rol complementar are şi atributul rev, foarte rar utilizat dar cu importanţă majoră în optimizarea web.

Despre atributele REL şi REV şi modul în care le putem utiliza în tehnicile de optimizare web vom discuta în continuare.

Înainte de a citi secţiunile de mai jos, reţineţi că atributele REL şi REV, asemeni atributului HREF şi elementului A pot fi scrise cu literă de tipar sau cu literă de mână (REL înseamnă acelaşi lucru ca rel, REV e echivalent cu rev ş.a.m.d.)


A. Ce este şi ce rol are atributul REL?

REL este un atribut HTML ce indică relaţia dintre secţiunea sau documentul în care este inserat (resursa-origine) şi documentul la care se face referire (resursa-destinaţie) cu ajutorul atributului HREF.

Astfel, atributul rel arată caracteristicile link-ului prospectiv (logic în navigarea vizitatorului web; de la resursa-origine, în prezent, la resursa-destinaţie, în viitor).

Iată un exemplu de link prospectiv:

<a href="adresa_resursei-destinaţie" rel="toc">Cuprins</a>

Prin intermediul link-ului de mai sus, indicăm robotului motorului de căutare faptul că am realizat o trimitere directă către pagina "Cuprins" (resursa-destinaţie).

Deoarece nu toţi vizitatorii paginilor web sînt roboţi ai motoarelor de căutare :), vom introduce în exemplul de mai sus o specificaţie pentru vizitatorii umani, prin intermediul căreia vom indica numele secţiunii către care facem trimitere (numele resursei-destinaţie):

<a title="Cuprins – secţiune Sumar în resursa-destinaţie" href="adresa_resursei-destinaţie" rel="toc">secţiunea cuprins</a>

În cel de-al doilea exemplu, am apelat la atributul title care ne va permite să indicăm nu doar destinaţia spre care facem trimitere ("resursa-destinaţie") ci şi:

  • tipul documentului ("secţiune", în loc de "site principal/oficial/personal" sau "pagină de index"),
  • numele său (cuvânt-cheie: "cuprins"),
  • un sinonim al titlului său ("sumar").

Cu alte ocazii vom aborda diferite alte valori cu care atributul title trebuie asociat în exemplul de mai sus.


B. Ce este şi ce rol are atributul REV?

REV este un atribut HTML ce indică relaţia dintre documentul la care se face referire (resursa-destinaţie) şi secţiunea sau documentul (resursa-origine) în care am inserat un link.

Astfel, atributul rev arată caracteristicile unui link retrospectiv (logic în navigarea reversibilă a vizitatorului web; de la resursa-destinaţie, în prezent, la resursa-origine, accesată în trecut).

Iată un exemplu de link retrospectiv:

<a href="adresa_resursei-destinaţie" rev="chapter">secţiunea cuprins</a>

Prin intermediul link-ului de mai sus, indicăm robotului motorului de căutare că facem o trimitere directă către resursa-destinaţie (prin: href="adresa_resursei-destinaţie" şi secţiunea cuprins) şi că resursa-origine (cea în care inserăm exemplul de mai sus) este doar un capitol din site.


C. Unde inserăm atributele REL şi REV?

Atributele rel şi rev pot fi incluse doar într-un link (despre tipuri de link-uri în HTML am scris în secţiunea elementul a din alt articol despre optimizarea web), deci ele pot fi asociate cu:

– elementul LINK (introdus doar în partea <head> a unui document HTML, de oricâte ori e necesar)

– elementul A (introdus în partea <head> şi în partea <body> a unui document HTML, de oricâte ori e necesar)

Noi ne vom interesa doar de legăturile pe care le putem stabili între elementul A şi atributele rel şi rev.

Atributele rel şi rev pot fi incluse în acelaşi link sau în link-uri diferite. Având în vedere că rel şi rev sînt atribute HTML complementare, e recomandat să le utilizăm în fiecare link creat cu ajutorul elementul A.

Iată ce fel de link-uri putem realiza, în HTML, de la resursa-origine la resursa-destinaţie, cu ajutorul elementului a şi al atributelor rel, rev şi href:

link prospectiv: <a href="adresa_resursei-destinaţie" rel="toc">Cuprins</a>

link retrospectiv: <a href="adresa_resursei-destinaţie" rev="chapter">Cuprins</a>

link prospectiv şi retrospectiv: <a href="adresa_resursei-destinaţie" rel="toc" rev="chapter">Cuprins</a>

Atributele rel şi rev pot avea multiple valori, separate prin spaţiu alb:

<a href="adresa_resursei-destinaţie" rel="toc index bookmark" rev="chapter appendix">Cuprins</a>


D. Link optimizat prin atributele rel şi rev

Iată şi un exemplu de link optimizat prin elementul a şi atributele: href, rel, rev, title:

<a title="farmacie cu produse" href="http://example.com/&quot; rel="colleague" rev="product">Farmacie</a>

În exemplul de mai sus, link-ul afişat:

– realizează o trimitere la site-ul example.com (href="http://example.com/&quot;)

– specifică faptul că example.com este o Farmacie

– încadrează într-un domeniu specific resursa la care facem trimitere (title="farmacie cu produse")

– are rol de recomandare avizată, menţionând că resursa la care facem trimitere activează în acelaşi domeniu cu noi (rel="colleague")

– indică faptul că noi sîntem distribuitori ai produselor farmaciei către care face trimitere (rev="product").

O recomandare avizată este utilă în optimizarea pentru motoarele de căutare ce oferă unui site un punctaj considerabil dacă link-urile care fac trimitere către el sînt din acelaşi domeniu de activitatea sau abordează acelaşi subiect.


E. Relaţia de nofollow

"Nofollow" (din engl. "no follow", traducere în limba română: "a nu se urma") este o valoare ce poate fi asociată doar atributului rel (rev="nofollow" nu are sens deoarece robotul motorului de căutare se află deja pe pagina către care se face retroactiv trimiterea) şi destinată doar roboţilor motoarelor de căutare.

Valoarea "nofollow" a fost propusă la data de 10 ianuarie 2005 de către Matt Cutts şi Jason Shellen, angajaţi ai companiei Google, având la bază specificaţiile META dintr-un document HTML.


Pe scurt: Specificaţiile META într-un document HTML

META este un element HTML ce poate fi inserat doar în partea <head> a unui document HTML (asemeni elementului LINK).

META poate fi scris în codul HTML cu literă de tipar sau cu literă de mână.

Spre deosebire de elementul a, elementul meta este deschis şi închis în acelaşi context, nu în contexte diferite:

– tiparul scrierii elementului a: <a atribut>text</a>

– tiparul scrierii elementului meta: <meta atribut> (în HTML), <meta atribut /> (în XHTML)

Exemple:

– scrierea elementului a: <a title="titlu" href="adresa" rel="de_la_A_la_B" rev="de_la_B_la_A">text</a>

– scrierea elementului meta: <meta name="robots" content="nofollow">(în HTML), <meta name="robots" content="nofollow" /> (în XHTML)


F. Exemple de link-uri cu nofollow specificat

Iată şi un exemplu de link prospectiv, cu relaţie de nofollow între resursa-origine şi resursa-destinaţie:

<a href="adresa_resursei-destinaţie" rel="nofollow">resursa-destinaţie</a>

Aşadar, rel="nofollow" nu are însemnătate pentru vizitatorii umani ci este folosit în procesul de optimizare web doar pentru a indica motoarelor de căutare faptul că resursa-destinaţie nu beneficiază de sprijinul resursei-origine.

Altfel spus, resursa-origine nu doreşte să contribuie la numărul total de link-uri (existente pe web sau indexate de motoarele de căutare) care fac trimitere la resursa-destinaţie.

Valoarea rel="nofollow" are rol semantic doar pentru acele motoare de căutare care cataloghează o resursă de pe web (şi) în funcţie de numărul total de link-uri care fac trimitere către ea.

Notă: Adăugând specificaţia rel="nofollow" într-un link, nu indicăm motorului de căutare să nu viziteze resursa-destinaţie sau să nu o indexeze în baza sa de date ci indicăm doar faptul că resursa-destinaţie (destinaţie) nu beneficiază de sprijinul resursei A (origine).


G. Relaţia de nofollow în optimizarea web – Concluzie

Relaţia de nofollow în procesul de optimizare web poate fi, aşadar, de ordin:

1. general, în documentul robots.txt al site-ului în care se află resursa-origine:

+ un fişier text (.txt) cu numele "robots" în care să fie introduse datele:

User-agent: *

Disallow: /adresa_locală_a_resursei-origine

În acest exemplu, robotul motorului de căutare nu va accesa adresa la care se află resursa-origine şi, implicit, nu va indexa conţinutul acesteia.

2. general, în cadrul resursei-origine:

+ în partea <head> a documentului

+ element: meta

+ atribute: name şi content

+ valori: robots şi nofollow

<meta name="robots" content="nofollow">(în HTML), <meta name="robots" content="nofollow" /> (în XHTML).

Paginile optimizate ce conţin specificaţia de mai sus (cea pentru HTML sau cea pentru XHTML) indică roboţilor motoarelor de căutare să nu acceseze oricare dintre elementele a inserate în codul lor.

3. individual, în cadrul resursei-origine:

+ în partea <body> a documentului

+ element: a

+ atribute: href, rel

+ valori: adresa_resursei_destinaţie, nofollow

<a href="adresa_resursei_destinaţie" rel="nofollow">text</a> (în HTML sau în XHTML).


În următoarele articole vă voi scrie despre alte tehnici de optimizare web :)

Comments (1)